Tulosta tämä sivu

Elektronisen sodankäynnin kilta

Elektronisen sodankäynnin kilta perustettiin kesällä 2008 ja se on maamme nuorimpia maanpuolustusyhdistyksiä. Killan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää elektronisen sodankäynnin osaamista ja perinteitä Suomessa sekä tukea alalla toimivien henkilöiden tietojen ja taitojen kehittämistä. Kilta toimii kaikkien puolustushaarojen ELSO-alan palkatun henkilöstön ja reserviläisten aselajikiltana.

Kilta vaalii sotiemme aikaisen, nykyisin elektroniseksi sodankäynniksi määritellyn toiminnan, perinteitä olemalla sodanaikaisen Päämajan Radiopataljoonan 3. komppanian (MO, moottoroitu osasto) perinnekilta ja nykyisen Elektronisen sodankäynnin keskuksen joukkoyksikkökilta.

Elektroninen sodankäynti (Electronic Warfare, EW) on tiedustelua, valvontaa ja vaikuttamista vastustajan sähkömagneettista säteilyä käyttäviin tai sitä lähettäviin järjestelmiin sekä oman toiminnan suojaamista vastaavilta elektronisen sodankäynnin toimenpiteiltä.


Seuraava sivu: Ajankohtaista

Uutiset

<< <  Sivu 5 / 6  > >>

Kategoria: General
Kirjoittaja: Tiedottaja
Lauri Lehtosen kirjoittama artikkeli MO:n vaiheista on ilmestynyt. Artikkeli on luettavissa killan internet-sivuilla: Sodan ajan radiotiedustelun liikkuva yksikkö 3./PMRadP eli MO.
Kategoria: General
Kirjoittaja: Tiedottaja
29.10.2010 julkaistaan Johanna Parikka Altenstedtin kirja Operaatio Stella Polaris - suuri suomalainen vakoilutarina.
Kategoria: General
Kirjoittaja: Tiedottaja
Sotaveteraani Paavo Kotilainen nimitettiin ELSO-killan ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi 18.6.2010.