Tulosta tämä sivu

Elektronisen sodankäynnin kilta

Elektronisen sodankäynnin kilta perustettiin kesällä 2008 ja se on maamme nuorimpia maanpuolustusyhdistyksiä. Killan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää elektronisen sodankäynnin osaamista ja perinteitä Suomessa sekä tukea alalla toimivien henkilöiden tietojen ja taitojen kehittämistä. Kilta toimii kaikkien puolustushaarojen ELSO-alan palkatun henkilöstön ja reserviläisten aselajikiltana.

Kilta vaalii sotiemme aikaisen, nykyisin elektroniseksi sodankäynniksi määritellyn toiminnan, perinteitä olemalla sodanaikaisen Päämajan Radiopataljoonan 3. komppanian (MO, moottoroitu osasto) perinnekilta ja nykyisen Elektronisen sodankäynnin keskuksen joukkoyksikkökilta.

Elektroninen sodankäynti (Electronic Warfare, EW) on tiedustelua, valvontaa ja vaikuttamista vastustajan sähkömagneettista säteilyä käyttäviin tai sitä lähettäviin järjestelmiin sekä oman toiminnan suojaamista vastaavilta elektronisen sodankäynnin toimenpiteiltä.


Seuraava sivu: Ajankohtaista

Uutiset

<< <  Sivu 3 / 6  > >>

Kategoria: General
Kirjoittaja: Tiedottaja
ELSO-killan uudet säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa 2015, ja toiminta jatkuu niiden asettamissa kehyksissä. Historiikkityö etenee, ja sen lisäksi luvassa on sekä webinaareja että paikallisesti pidettäviä teemaseminaareja.
Kategoria: General
Kirjoittaja: Tiedottaja
Vuosikokouksessa 2015 hyväksytyt säännöt ovat nyt käytössä. Sääntöjen myötä yhdistyksen nimi muuttui Elektronisen sodankäynnin killaksi.
Kategoria: General
Kirjoittaja: Tiedottaja

Syyskuussa 2014 on julkaistu eversti Reino Hallamaan elämää käsittelevä teos "Tiedustelueversti Hallamaa - Voiton avaimet". Kirjan on kirjoittanut Robert Brantberg ja kustantanut kustannusosakeyhtiö Revontuli.

revontuli.net